Medievistička znanstvena radionica u Rijeci

#4. 

30. - 31. 05. 2019.

Prva medievistička znanstvena radionica u Rijeci

 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 11. listopada 2013.

PPrva medievistička znanstvena radionica u Rijeci

 

Druga medievistička znanstvena radionica u Rijeci

 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 10. i 11. listopada 2014.

 

Treća medievistička znanstvena radionica u Rijeci

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 16. listopada 2015.

Filozofski

Četvrta medievistička znanstvena radionica u Rijeci

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 30. i 31. svibnja 2019.

Filozofski

4 Radionica.jpg